Është fatkeqësi, që akoma çdo ditë jemi dëshmitarë i tmerrit të krimeve të llahtarëshme terroriste. Nuk ndodh asnjëherë që edicionet e lajmeve të mos përmbajnë kronika me pamje tmerruese nga luftërat në lindjen e mesme. Po çfarë është me e keqja,...
... lexo të plotë .....

ISIS... Kjo organizatë e përgjakshme terroriste lajmet e të cilës na janë imponuar në bisedat tona në mëngjes dhe në mbrëmje. Ajo është bërë një makth që shkatërron ëndrrat e shumë njerëzve në vendet tona që nga lindja e në perëndim, dhe një...
... lexo të plotë .....

Një video-incizim 20-minutësh i bërë në Tesajn të Bosnje dhe Hercegovinës, tregon si fëmijët po i nënshtrohen një trajnimi ushtarak nga vehabistët, si një përgatitje për luftë. Ndër fëmijët madje edhe ka edhe nga ata që ende nuk kanë mbushur 10...
... lexo të plotë .....

Në botën e qytetruar, përmes fakteve argumentohet e drejta për një çështje. Andaj dituria e argumentuar është ajo që duhet ndëgjuar dhe pasuar. Ata që nuk bazohen në argumente dhe nuk i posedojnë ato, siç janë imamët radikal, përdorin përralla dhe...
... lexo të plotë .....

Kur flasim për Wehabizmin ne nuk e marrim si shembull se çka thojnë "Evropiant" ose "Amerikant" por ne i marrim si shembull se çka thojnë Dijetart e tyre: Ahmed Ibn Haxher Aal Butami Aal bin Alij i cili thotë në një libër të tij e që parathënien e...
... lexo të plotë .....

"Ne nuk do të kalojmë 30 vjet duke luftuar ide ekstremiste, ne do t'i shkatërrojmë ata". Këto fjalë u shpallën nga Princi i Kurorës Muhammed bin Salman në fillim të një epoke të re në mbretëri, një epokë në të cilën mbretëria po e hjek mantelin...
... lexo të plotë .....

Shejhu Ibën Tejmije r.a. ka mohuar që Allahu i madhëruar të jetë i amshueshmi i vetëm në EZEL (pafillimshmëri). Kur i ka parë fjalët e Ibën Hazmit në librin "Meratib Ixhma" se: "Allahu i madhëruar ishte ekzistenti i vetmi në pafillim dhe s'kishte asgjë...
... lexo të plotë .....

Monarkia e Arabisë Saudite rangohet si një ndër shtetet më të pasura në botë, mirëpo parashikimet e fundit për ekonominë e këij shteti nuk janë fare të mira, ngaqë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtarë, parashihet një stagnim ekonomik gjatë vitit që...
... lexo të plotë .....

Le të merremi pak me pretendimin se Muhamed Ibn Abdul Vehabi ka qenë një "ripërtëritës" (muxhedid) i fesë. Përpara se ta analizojmë këtë pretendim, është e rëndësishme të kuptohen disa hadithe në lidhje me këtë çështje. Në Hadithin e parë të...
... lexo të plotë .....

Harixhitët janë sekti më i hershëm filozofik dhe fetaro-politik dhe lidhet drejtpërdrejt me halifin e katërt musliman, Ali ibn Ebi Talibin dhe çështjen e pranimit të arbitrazhës nga ana e Aliut r.a., të ofruar nga guvernatori i Sirisë, Muavij ibn...
... lexo të plotë .....

Shekullarizmi, laicizmi dhr vehabizmi janë tema të cilat janë paraqitur në të njëjtën kohë, e para dhe e dyta në perëndim ndërsa e treta në lindje. - Kur Evropa në mesjetë u përballë me luftëra të përgjakshme fetare, lindën refonnatorë si Luther...
... lexo të plotë .....